Burgerparticipatie

In elke fase van het proces om de wijk Vogelzang om te vormen tot een autoluwe wijk wordt participatie van de burgers georganiseerd en aangemoedigd. De onderliggende gedachte is dat wanneer men de wijk verbetert, dit moet gebeuren samen met de bewoners en de gebruikers, waarbij zo goed mogelijk rekening gehouden wordt met hun ervaringen en waarbij het juiste evenwicht wordt gevonden tussen de geplande doelstellingen, de technische beperkingen en de wensen van elke burger of burgergroep.

Om dit te doen, worden verschillende momenten voor informatie, ontmoeting en dialoog georganiseerd.

Fase 1
Diagnose
  • Diagnose van de mobiliteit door expertbureaus en burgerparticipatie
Fase 2
Scenario's
  • Uitwerking van de scenario's
  • Raadpleging van bewoners, handelaars en gebruikers
Fase 3
Beslissing
  • Definitief circulatieplan
  • Informatie
Fase 4
Realisatie
  • Uitwerking en inrichting

Dit is de kalender:

October 2022

Bijeenkomst van de colleges, herinnering van het gewestelijke kader en opstelling van een kalender

12/03/2023

Enquête online
Burgers konden de enquête online invullen – link

20/04/2023

Terreinbezoek
Burgers konden deelnemen aan een terreinbezoek ter aanvulling/illustratie van de enquête – Donderdag 20 april 18u30 - parking van de Carrefour Market Europe (Gebroeders Legrainlaan 75, 1150 Sint-Pieters-Woluwe)

Winter 2024

Presentatie van de diagnose
Burgers worden uitgenodigd voor de presentatie (raadpleging) van de resultaten van de diagnose (technische gegevens, de online enquête, de terreinbezoeken...).
 

2024

Uitwerking van scenario's
De studiebureaus dienen bij de autoriteiten en de leden van het begeleidingscomité verschillende opties in voor verkeersscenario's. Op basis van de reactie van de betrokken partijen worden er een of meer scenario's gekozen om uitvoeriger te onderzoeken.
 

nog te bepalen

Beslissing over het definitieve te presenteren circulatieplan
De collega's keuren het definitieve uit te voeren circulatieplan goed en zorgen ervoor dat alle betrokken partijen worden geïnformeerd. Het is de bedoeling dat er testfases worden georganiseerd.

nog te bepalen

Uitvoering van de werken
Uitvoering en (tijdelijke) inrichting en overgangsfase op het vlak van mobiliteit.

nog te bepalen

Balans en aanpassingen
Evaluatie van de uitvoering, aanpassingen en/of bevestiging van de geïmplementeerde (overgangs)maatregelen.