Burgerparticipatie

In elke fase van het proces om de wijk Vogelzang om te vormen tot een autoluwe wijk wordt participatie van de burgers georganiseerd en aangemoedigd. De onderliggende gedachte is dat wanneer men de wijk verbetert, dit moet gebeuren samen met de bewoners en de gebruikers, waarbij zo goed mogelijk rekening gehouden wordt met hun ervaringen en waarbij het juiste evenwicht wordt gevonden tussen de geplande doelstellingen, de technische beperkingen en de wensen van elke burger of burgergroep.

Om dit te doen, worden verschillende momenten voor informatie, ontmoeting en dialoog georganiseerd.

Fase 1
Diagnose
  • Diagnose van de mobiliteit door expertbureaus en burgerparticipatie
Fase 2
Scenario's
  • Uitwerking van de scenario's
  • Raadpleging van bewoners, handelaars en gebruikers
Fase 3
Beslissing
  • Definitief circulatieplan
  • Informatie
Fase 4
Realisatie
  • Uitwerking en inrichting

Dit is de kalender: