De voordelen

Brussel wil verder evolueren naar een aangename en veilige stad, samengesteld uit een netwerk van autoluwe wijken met efficiënt openbaar vervoer en voorrang aan actieve mobiliteit. Zo komt er vanzelf ruimte vrij voor ontmoeting en verloopt het verkeer vlotter.

Het plan Good Move definieert autoluwe wijken als perimeters of netwerken waar maatregelen genomen worden om het autoverkeer te verminderen en doorgaand verkeer te ontmoedigen. Met andere woorden: minder doorgaande auto’s en vrachtwagens, zodat de openbare ruimte toegankelijker en veiliger wordt voor de bewoners, de gebruikers en de bezoekers van de wijk.

De ervaringen met autoluwe wijken in het Brussels Gewest en elders tonen de voornaamste voordelen aan die deze nieuwe kijk op de stad biedt.

Voordeel # 1 = meer levenskwaliteit en gezelligheid

Een autoluwe wijk biedt haar bewoners, gebruikers en bezoekers een veilige openbare ruimte waar de druk van gemotoriseerd autoverkeer aanzienlijk verminderd is. Dankzij een circulatieplan dat het doorgaande verkeer stuurt via structurele verkeersassen buiten de wijk en dankzij aanpassingen en aanplantingen in de straten en op de pleinen wordt de wijk leefbaarder en wordt het een ontmoetingsplaats voor bewoners, een leef- en speelruimte voor kinderen, een plaats voor vrijetijdsbeleving en een menselijk kader voor lokale winkeliers.

Voordeel # 2 = rustiger en veiliger verkeer

Minder gemotoriseerd verkeer dat de wijk doorkruist, betekent ook een onmiddellijke verbetering van de verkeersveiligheid en een gevoel van rust voor groot en klein. Het circulatieplan, de aanpassingen, de voetpaden en alle fysieke voorzieningen zorgen ervoor dat minder wagens elkaar kruisen, dat voetgangers en fietsers zichtbaarder zijn en van meer ruimte kunnen genieten. Uiteraard blijven alle straten in een autoluwe wijk lokale wegen waar per definitie (Stad 30) de snelheidsbeperking van 30 km/u geldt. Meer openbaar vervoer en meer multimodaliteit, bovenop aangenamere en veiligere omstandigheden voor stappen en fietsen, bieden iedereen de gelegenheid zich anders te verplaatsen dan met de wagen, naargelang de behoeften.

Voordeel # 3 = zuiverdere lucht

We weten dat de vervuiling van gemotoriseerd verkeer één van de hoofdoorzaken is van de slechte luchtkwaliteit in de stad. De uitstoot van vervuilende uitlaatgassen en fijne stofdeeltjes afkomstig van het wegverkeer veroorzaken meer problemen en aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, irritatie van de ogen en de neusvliezen, hart- en vaatziekten en longkanker. In een autoluwe wijk vermindert het gemotoriseerd verkeer met 35%. De zorg voor de gezondheid van de bewoners van autoluwe wijken, maar ook van wie er naar school of naar het werk gaat, is zowel een onmiddellijk als een langetermijnvoordeel van een gezonde leefomgeving.

Voordeel # 4 = minder lawaai, betere nachtrust

Lawaai is een verraderlijke vijand in de stad, die dag en nacht zeer aanwezig is. Menselijke activiteiten in de stad veroorzaken vanzelf een zeker niveau van lawaai. Maar boven bepaalde decibeldrempels komen we op niveaus die we lawaaierig of zeer lawaaierig kunnen noemen, die schadelijk worden voor de concentratie of de slaapkwaliteit van iedereen, maar ook kwalijk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Minder lawaai in de stad is de doelstelling van het plan quiet.brussels.  De wijken autoluwer maken, is de beste manier om dat te bereiken. Omdat autoverkeer de voornaamste oorzaak is van lawaai, is het vanzelfsprekend dat we door het aantal en de snelheid van gemotoriseerde voertuigen te verminderen en door het doorgaand verkeer om te leiden buiten de autoluwe wijken, het lawaai overdag en ’s nachts verminderen.

Voordeel # 5 = een groenere wijk, een duurzamere stad

In 2050 zal 75% van de wereldbevolking in steden wonen. Steden staan op de bovenste plaats in de strijd tegen de klimaatontregeling. In het kader van het Energie-Klimaatplan engageert Brussel zich om zijn deel van de uitdaging aan te gaan. Bovenop de problemen veroorzaakt door gebouwen, verwarming en industrie, wil het Gewest de behoefte aan mobiliteit, die broeikasgassen uitstoot en energie verbruikt, verminderen. Of die doelstelling gehaald wordt, hangt vooral af van de uitwerking van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, dat voornamelijk gericht is op het autoluw maken van wijken, naast de verbetering van het aanbod van openbaar vervoer. De vrijgekomen ruimte wordt groener, zodat ze beter beschermt tegen hittegolven en zo de CO2-uitstoot vermindert. Minder gemotoriseerd verkeer in onze wijken, is goed voor de generaties van vandaag, maar ook voor de generaties van de toekomst.