Veelgestelde vragen

Waarom worden perimeters in het Brussels gewest omgevormd tot autoluwe wijken?

De doelstelling die in het plan Good Move beschreven wordt is om straten en pleinen te creëren waar het goed is om te wonen, waar iedereen, ook kinderen en minder mobiele mensen, zich zelfstandig kan verplaatsen in een rustige, gezonde en veilige omgeving, waar wandelen en fietsen zonder gevaar mogelijk is, waar openbaar vervoer makkelijk toegankelijk is, en dat allemaal terwijl het mogelijk blijft je bestemming met de wagen te bereiken, maar dan via minder rechtstreekse wegen.

Waarom voorrang geven aan een circulatieplan?

De eerste voorwaarde om een wijk autoluw te maken, is er de druk van gemotoriseerd verkeer aanzienlijk verminderen in de straten, vooral dan van doorgaand verkeer. Deze druk is namelijk de voornaamste oorzaak van minder levenskwaliteit, meer lawaai en vervuiling in de straten. Een goed doordacht circulatieplan op schaal van een autoluwe omgeving zal het verkeer gemiddeld met 34 % kunnen verminderen, volgens het model van Good Move. Een tweede sleutelelement is het verlagen van de snelheid: sinds de invoering van de Stad 30 km/u op 1 januari 2021 hebben alle straten in een autoluwe wijk een snelheidsbeperking hebben van 30 km/u.

Zal het autoluw maken van een wijk beperkt blijven tot een verandering van het circulatieplan?

Een circulatieplan dat de druk van gemotoriseerd verkeer in de wijk vermindert, is een vertrekpunt voor de verbetering van de levenskwaliteit voor alle bewoners en gebruikers van de wijk. Maar de vernieuwing in de wijk houdt daar niet op! Het nieuwe circulatieplan zal ook de gelegenheid bieden om in de loop van de komende jaren sommige straten en pleinen om te vormen. Zo kunnen tal van projecten ontstaan, zoals voetgangerszones en residentiële zones. Zo wordt er meer ruimte vrijgemaakt voor vergroening en om te spelen en te leven, worden snelheidsvertragers aangebracht, oversteekplaatsen voor voetgangers beveiligd, …

Wat is een Lokaal Mobiliteitscontract (LMC)?

Het Lokaal Mobiliteitscontract is opgesteld door het Brussels Gewest in het kader van het plan Good Move, en heeft als doel autoluwe wijken te creëren door het doorgaand verkeer te beperken via een circulatieplan. Daarbij wordt voorrang gegeven aan actieve verplaatsingsmiddelen en het openbaar vervoer. Zo verbetert de levenskwaliteit van de bewoners. Het hele gewestelijke grondgebied wordt zo ingericht in 50 wijken die geleidelijk autoluw gemaakt worden dankzij de Lokale Mobiliteitscontracten.

Hoe analyseren we de huidige trajecten van het doorgaand verkeer?

Het gebruik van mobiliteitsgegevens (gps, gsm) geeft ons een zeer precies beeld op de meest gebruikte routes van het doorgaand verkeer. De locatie van gemotoriseerde voertuigen wordt anoniem bijgehouden. Deze gegevens worden na een aantal maanden geanalyseerd, met aandacht voor de piekuren. Zo kunnen we zien hoeveel wagens door de wijk rijden zonder er halt te houden en kunnen we de meest gebruikte routes identificeren. Deze aanpak is veel efficiënter dan het manueel tellen van wagens ter plaatse, want daarmee kennen we enkel het aantal voertuigen, maar niet welk traject ze volgen.

Wat zijn de voordelen van een autoluwe wijk voor voetgangers?

Het nieuwe circulatieplan zal er het totale volume van het autoverkeer verminderen. Dat is de voornaamste oorzaak van onveiligheid en gebrek aan comfort voor voetgangers. Het wordt makkelijker en aangenamer om straten over te steken. Minder gemotoriseerd verkeer zal zorgen voor minder lawaai en luchtvervuiling. Zo wordt het aantrekkelijker en veiliger voor iedereen om in de wijk te wandelen, ook voor kinderen, ouderen en mensen die minder mobiel zijn. Dit zal het wandelverkeer aanmoedigen en het autoverkeer ontmoedigen, vooral voor korte afstanden. Daardoor zal er minder autoverkeer zijn en minder hinder ervan. Het circulatieplan maakt het mogelijk om lokale projecten van residentiële straten te ontwikkelen, de omgeving van scholen rustiger te maken en meer winkelwandelstraten te hebben.

Wat zijn de voordelen van een autoluwe wijk voor fietsers?

Het nieuwe circulatieplan zal er het totale volume van het autoverkeer verminderen. Dat is de voornaamste oorzaak van onveiligheid en ongemak voor fietsers. Minder verkeer betekent voor de fietsers minder gevaarlijke straten en kruispunten, minder lawaai en minder luchtvervuiling. Op bepaalde plaatsen zullen filters geïnstalleerd worden, waar fietsers wel langs kunnen en gemotoriseerde voertuigen niet. Zo wordt fietsen nog aantrekkelijker en veiliger voor iedereen. Dit zal het fietsen aanmoedigen voor korte afstanden, eerder dan autorijden. Zo krijgen we nog meer impact op het autoverkeer en op actieve mobiliteit.

Wat zijn de voordelen van een autoluwe wijk voor wie het openbaar vervoer gebruikt?

Het nieuwe circulatieplan zal er het totale autoverkeervolume verminderen. Dat is de voornaamste oorzaak voor verkeersopstroppingen, tijdverlies en vertragingen voor het openbaar vervoer in de straten van deze wijk. Minder wagens verbetert de vlotte doorgang van trams en bussen en garandeert een betrouwbaardere en snelle dienstverlening. Op de plaatsen waar gemotoriseerd privéverkeer gehinderd wordt door filters, kan het openbaar vervoer wel passeren. En daarbij zal het niet gehinderd worden door doorgaand verkeer, omdat het er niet meer zal zijn. Zich door de wijk verplaatsen met tram of bus zal dus aantrekkelijker worden en een efficiënter alternatief zijn voor het gebruik van de eigen wagen. Dit zal het gebruik van het openbaar vervoer voor gemiddelde afstanden aanmoedigen, eerder dan autorijden. Zo verminderen we de impact van het autoverkeer nog meer.

Wat zal de impact van een autoluwe wijk zijn voor automobilisten?

Het nieuwe circulatieplan in een autoluwe wijk zal er het totale autoverkeervolume verminderen. Dus, of je nu bewoner of bezoeker bent, je zal minder hinder hebben van verkeersopstroppingen in de lokale straten. De toegang voor gemotoriseerd verkeer blijft gegarandeerd en noodzakelijk, onder andere voor mensen met beperkte mobiliteit, sporadisch verkeer, leveranciers, enzovoort. Toch zullen de genomen maatregelen die doorgaand verkeer verhinderen door middel van filters en de wijziging van de rijrichting ervoor zorgen dat je jouw gebruikelijke routes zal moeten aanpassen. Het doorgaand verkeer zal afgeleid worden naar de structurele verkeersassen rond de autoluwe wijk. Het bestemmingsverkeer (bewoners en bezoekers) zal de verkeersassen aan de rand van de wijk moeten gebruiken en enkel de wijk kunnen binnenrijden via de minder ingrijpende wegen. Dat zal soms tot een kleine omweg leiden, maar zorgt wel voor meer rust en veiligheid voor iedereen.

Wat zal de impact van een autoluwe wijk zijn op de straten aan de rand ervan?

Het nieuwe circulatieplan is gericht op het verminderen van doorgaand verkeer door de autoluwe wijk. Ervaring en studies tonen aan dat de impact van deze verandering zeer gespreid is. Een deel van dit verkeer zal de verkeersassen rondom de autoluwe wijk gebruiken, een ander deel zal een andere route kiezen, nog een ander deel zal ervoor kiezen om zich op een andere manier of op andere momenten van de dag te verplaatsen. De vrees dat alle verkeer dat nu door de wijk gaat, later enkel langs de structurele verkeersassen zal passeren, is dus ongegrond. De autoluwe wijken zijn trouwens maar een onderdeel van de mobiliteitsstrategie van Good Move. Die is erop gericht het globale autoverkeer te verminderen, waardoor ook het verkeer aan de randen van de wijk met gemiddeld 10 % zou moeten verminderen. Het Gewest en de gemeenten mikken ook op het verbeteren van de veiligheid en om het stappen, het fietsen en het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken rond de autoluwe wijken. Zo worden multimodaliteit en actieve mobiliteit vanzelf aantrekkelijker.

Wat zal de impact van een autoluwe wijk zijn op de hulpdiensten?

Het nieuwe circulatieplan is bedoeld om doorgaand verkeer door de autoluwe wijk te verminderen. Zo zullen de hulpdiensten minder hinder ondervinden van verkeersopstroppingen in de plaatselijke straten. We betrekken de hulpdiensten trouwens bij elk project, vanaf het begin, bij het bestuderen van de plannen. Zo verzekert het circulatieplan een doeltreffende bereikbaarheid voor de diensten. Bij de filters waar geen gemotoriseerd verkeer toegelaten is, voorzien we de mogelijkheid om de wagens van de hulpdiensten doorgang te verlenen.