De maas VoorpleinEN

Verkeersluwe wijken in
Sint-Gillis en Vorst

Wat wordt bedoeld met 'verkeersluwe wijken'?

Het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, dat in 2021 door de regering is goedgekeurd (en op 12 mei 2021 in werking is getreden), zet de grote lijnen uit voor de mobiliteit in het Brussels Gewest in de komende tien jaar.

Ga voor meer informatie over het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move naar de website van Brussel Mobiliteit.

Een van de doelstellingen van het Good Move-plan is het gemotoriseerd verkeer in een groot aantal wijken van de hoofdstad te verminderen door een nauwere samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten.

Verkeersluwe wijken zijn zones waar prioriteit wordt gegeven aan de leefkwaliteit van bewoners, bezoekers en iedereen die er werkt of verblijft. Betere openbare ruimten, meer schone lucht, meer veiligheid, meer groene ruimten, minder vervuiling, minder lawaai, minder gemotoriseerd doorgaand verkeer, meer ruimte om te wandelen en te fietsen, toegankelijker en vlotter openbaar vervoer. Kortom, leefbare wijken.

Concreet voorziet het Good Move-plan in de lancering van vijf nieuwe verkeersluwe wijken per jaar.

Quartier apaisé ParviS

Welke acties zijn gepland in de maas VoorpleinEN?

Deze vereenvoudigde kaart toont de actieperimeter en de geplande inrichtingsprojecten in het nieuwe LMC (nog in de projectfase).

Wilt u er meer over weten? Klik op het tabblad hieronder voor meer informatie over de inrichtingsprojecten die tot nu toe zijn gepland voor de maas VoorpleinEN.

Details van de maas VoorpleinEN

CLM

Wanneer begint de implementatie van de maas VoorpleinEN ?

Het is een project dat wordt gedragen door de gemeenten Sint-Gillis en Vorst. Het wordt ondersteund door Brussel Mobiliteit.

Vanaf december 2023 zullen er tests met voorlopige inrichtingen en verkeerswijzigingen worden uitgevoerd. Na de openbare raadplegingen in het najaarzal de werkelijke implementatie beginnen, rekening houdend met de geuite behoeften.

Rue Guillaume Tell Parvis Scolaire

Wanneer zal de maas VoorpleinEN concreet verkeersluw zijn?

Een wijk omvormen om het gemotoriseerd verkeer te verminderen is een proces dat tijd vergt en rekening moet houden met alle lokale realiteiten.

Er zijn verschillende fasen in dit proces:

Fase 1
Informatie en communicatie

Publicatie van het nieuwe Lokale Mobiliteitscontract onder studie.

Website, informatie Sint-Gillis/Vorst, brieven aan de omwonenden enz.

Informatiefase met het oog op een optimale organisatie van de zeven openbare raadplegingen voorafgaand aan de implementatie van de maas VoorpleinEN in Sint-Gillis en Vorst.

Fase 2
Burgerbevraging

Burgerbevraging per wijk

Na een fase van informatie en communicatie over het project, zullen de burgemeesters en de schepenen van Vorst en Sint-Gillis de bewoners ontmoeten op zeven raadplegingsvergaderingen om de voorgestelde inrichtingen in hun wijk voor te stellen.

Fase 2
openbare onderzoeken

Twee openbare onderzoeken over de stedenbouwkundige vergunning Park-Bareel (SVC 4 - Stadsvernieuwingscontract - Brussel Mobiliteit) en de Morisstraat (MIVB-project):

Parallel met de raadplegingen en in overeenstemming met de procedure voor stedenbouwkundige vergunningen worden twee openbare onderzoeken geopend naar de gewestelijke inrichtingen die gepland zijn voor de Parklaan-Bareel van Sint-Gillis en de Morisstraat (MIVB).

Wat is een openbaar onderzoek? Hoe werkt het?

De geplande data voor de start van deze openbare onderzoeken:

  • Openbaar onderzoek Parklaan en Bareel: van 24/09/2023 tot en met 23/10/2023, informatie
  • Openbaar onderzoek Morisstraat: van 28/08/2023 tot en met 26/09/2023, informatie
Fase 3
Realisatie

Uitvoering van voorlopige tests

Op korte termijn zullen sommige acties, zogenaamde 'quick wins', snel kunnen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld van een straat een eenrichtingsweg maken), terwijl andere meer tijd vergen omdat ze ingrijpende aanpassingswerken en eventueel stedenbouwkundige vergunningen vereisen.

De verkeerswijzigingen zullen worden onderworpen aan testfasen (van minstens zes maanden). Deze testfase gaat gepaard met een reeks (verkeers)tellingen en analyses van de impact van de inrichtingen (luchtkwaliteitsindicatoren, geluidsniveaus, ervaren vermindering van het verkeer enz.).

Fase 4
Evaluatie en uitvoering

Evaluatie

Zodra alle snelle en voorlopige acties zijn uitgevoerd, zullen de bewoners worden uitgenodigd voor een laatste raadplegingsfase waarin de tests worden geëvalueerd. Deze raadplegingen zullen worden gebruikt om de meningen van de bevolking over de positieve of negatieve impact van de testinrichtingen te verzamelen.

Uiteindelijke uitvoering van de maas

Dit is de laatste fase voor de definitieve implementatie op het terrein, d.w.z. de uitvoering van alle inrichtingen die nodig zijn voor de uniformiteit van de maas VoorpleinEN.

De bijdrage van bewoners, handelaars, verenigingen en alle betrokken partijen is van fundamenteel belang in het proces om de wijk verkeersluw te maken. Er wordt ook overleg georganiseerd met verschillende actoren en autoriteiten: politiezones, brandweer enz.

Hoe een bijdrage leveren?

Concreet gaat eind 2023 een ambitieus raadplegingsproces voor de maas VoorpleinEN van start met het oog op het verkrijgen van de bijdragen van de bewoners en de mensen die in Sint-Gillis en Vorst werken.

Naast de informatie in het gemeentelijk informatieblad of op de website van de gemeenten worden er op verschillende momenten tijdens het project bijeenkomsten met bewoners en gebruikers van de wijk georganiseerd.

Hier vindt u voor de data van de verschillende burgerbevragingsbijeenkomsten die op verschillende plaatsen zullen worden gehouden tussen 18 en 21 uur (inschrijven is niet nodig, u komt langs wanneer u wilt tijdens dit tijdsblok).

  1. 1) Woensdag 4 oktober in het gemeentehuis, Maurice Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis
  2. 2) Woensdag 18 oktober in het Lycée Intégral Roger Lallemand, Stenen-Kruisstraat 73, 1060 Sint-Gillis
  3. 3) Woensdag 8 november in het Huis van Culturen, Belgradostraat 120, 1060 Sint-Gillis
  4. 4) Woensdag 15 november in het Volkshuis, Sint-Gillisvoorplein 39, 1060 Sint-Gillis
  5. 5) Woensdag 22 november in de zaal Rodelle, Denemarkenstraat 15-17, 1060 Sint-Gillis
  6. 6) Woensdag 29 november in het CSD, Sint-Bernardusstraat 43, 1060 Sint-Gillis

Infosessie op 11 oktober om 18.00 uur, school Filles de Marie voor Parklaan en de Bareel.

En rond de herinrichting van het Van Meenenplein vindt een participatiemoment plaats (16 oktober, 18.00 - 20.00 uur, stadhuis van Sint-Gillis).

 

Buiten deze momenten kunt u altijd uw vragen stellen of uw meningen en voorstellen doorgeven via e-mail naar mobility.1060@stgilles.brussels sturen. U kunt tussen 4 oktober en 8 december 2023 ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met iemand van de dienst Mobiliteit.

Sq-dutch