De maas VoorpleinEN

Verkeersluwe wijken in
Sint-Gillis en Vorst

NIEUWS : ProVelo activiteit

 

Van 05/04 april 2024 tot 03 augustus 2024

 

“VoorpleinEN op wieltjes”: jouw fietsagenda in Sint-Gillis en Vorst
 

Pro Velo en de gemeenten Sint-Gillis en Vorst helpen je op weg in je verkeersluwe wijk!

 
Gefinancierd door Brussel Mobiliteit, steunt Pro Velo gemeenten Sint-Gillis en Vorst bij de ontwikkeling van fietsactiviteiten in de autoluwe wijken van de maas VoorpleinEN. Van april tot juli biedt Pro Velo u een evenementenkalender aan om uw gemeente op een andere manier te (her)ontdekken en te genieten van deze wijken op het ritme van de fiets!
We begeleiden nieuwe fietsers met theoretische en praktische training voor alle niveaus. Je krijgt meer zelfvertrouwen op de fiets en het verkeer zal geen geheimen meer voor je hebben, of je nu alleen fietst of met je kinderen. Heb je nog geen fiets? We geven je de kans om een tweedehands exemplaar te bemachtigen op een fietsbeurs. Je kunt ook je fiets komen repareren in een van onze workshops, of leer hoe je het zelf moet doen en word een echte fietsenmaker! Herontdek je buurt met begeleide fietstochten, fietsparades en feestelijke evenementen die zeker in de smaak zullen vallen. 


Naar de Website : VoorpleinEN op wieltjes

NIEUWS : ProVelo activiteit

Wat wordt bedoeld met 'verkeersluwe wijken'?

Het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, dat in 2021 door de regering is goedgekeurd (en op 12 mei 2021 in werking is getreden), zet de grote lijnen uit voor de mobiliteit in het Brussels Gewest in de komende tien jaar.

Ga voor meer informatie over het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move naar de website van Brussel Mobiliteit.

Een van de doelstellingen van het Good Move-plan is het gemotoriseerd verkeer in een groot aantal wijken van de hoofdstad te verminderen door een nauwere samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten.

Verkeersluwe wijken zijn zones waar prioriteit wordt gegeven aan de leefkwaliteit van bewoners, bezoekers en iedereen die er werkt of verblijft. Betere openbare ruimten, meer schone lucht, meer veiligheid, meer groene ruimten, minder vervuiling, minder lawaai, minder gemotoriseerd doorgaand verkeer, meer ruimte om te wandelen en te fietsen, toegankelijker en vlotter openbaar vervoer. Kortom, leefbare wijken.

Concreet voorziet het Good Move-plan in de lancering van vijf nieuwe verkeersluwe wijken per jaar.

Quartier apaisé ParviS

Welke acties zijn gepland in de maas VoorpleinEN?

Deze vereenvoudigde kaart toont de actieperimeter en de geplande inrichtingsprojecten in het nieuwe LMC (nog in de projectfase).

Wilt u er meer over weten? Klik op het tabblad hieronder voor meer informatie over de inrichtingsprojecten die tot nu toe zijn gepland voor de maas VoorpleinEN.

Details van de maas VoorpleinEN

CLM

Wanneer begint de implementatie van de maas VoorpleinEN ?

Het is een project dat wordt gedragen door de gemeenten Sint-Gillis en Vorst. Het wordt ondersteund door Brussel Mobiliteit.

Vanaf december 2023 zullen er tests met voorlopige inrichtingen en verkeerswijzigingen worden uitgevoerd. Na de openbare raadplegingen in het najaarzal de werkelijke implementatie beginnen, rekening houdend met de geuite behoeften.

Rue Guillaume Tell Parvis Scolaire

Wanneer zal de maas VoorpleinEN concreet verkeersluw zijn?

Een wijk omvormen om het gemotoriseerd verkeer te verminderen is een proces dat tijd vergt en rekening moet houden met alle lokale realiteiten.

Er zijn verschillende fasen in dit proces:

Hoe een bijdrage leveren?

Concreet gaat eind 2023 een ambitieus raadplegingsproces voor de maas VoorpleinEN van start met het oog op het verkrijgen van de bijdragen van de bewoners en de mensen die in Sint-Gillis en Vorst werken.

Naast de informatie in het gemeentelijk informatieblad of op de website van de gemeenten worden er op verschillende momenten tijdens het project bijeenkomsten met bewoners en gebruikers van de wijk georganiseerd.

Hier vindt u voor de data van de verschillende burgerbevragingsbijeenkomsten die op verschillende plaatsen zullen worden gehouden tussen 18 en 21 uur (inschrijven is niet nodig, u komt langs wanneer u wilt tijdens dit tijdsblok).

  1. 1) Woensdag 4 oktober in het gemeentehuis, Maurice Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis
  2. 2) Woensdag 18 oktober in het Lycée Intégral Roger Lallemand, Stenen-Kruisstraat 73, 1060 Sint-Gillis
  3. 3) Woensdag 8 november in het Huis van Culturen, Belgradostraat 120, 1060 Sint-Gillis
  4. 4) Woensdag 15 november in het Volkshuis, Sint-Gillisvoorplein 39, 1060 Sint-Gillis
  5. 5) Woensdag 22 november in de zaal Rodelle, Denemarkenstraat 15-17, 1060 Sint-Gillis
  6. 6) Woensdag 29 november in het CSD, Sint-Bernardusstraat 43, 1060 Sint-Gillis

Infosessie op 11 oktober om 18.00 uur, school Filles de Marie voor Parklaan en de Bareel.

En rond de herinrichting van het Van Meenenplein vindt een participatiemoment plaats (16 oktober, 18.00 - 20.00 uur, stadhuis van Sint-Gillis).

 

Buiten deze momenten kunt u altijd uw vragen stellen of uw meningen en voorstellen doorgeven via e-mail naar mobility.1060@stgilles.brussels sturen. U kunt tussen 4 oktober en 8 december 2023 ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met iemand van de dienst Mobiliteit.

Sq-dutch