Geschiedenis van het project maas VoorpleinEN

1° Diagnose (januari - februari 2021)

In deze fase hebben we een beroep gedaan op de expertise van de gebruikers op het terrein en een lijst gemaakt van zeer concrete probleemgebieden, van allerlei aard, voor alle soorten gebruikers en alle soorten vervoerswijzen, voor de mobiliteit en voor de openbare ruimte.

De online-enquête die van 22 januari tot 15 februari werd gehouden, gaf u de kans om ons te vertellen wat u van uw wijk vindt.

De meningen van iedereen werden vervolgens geanalyseerd en bestudeerd om de technische werkgroep (bestaande uit technici van de gemeenten, Brussel Mobiliteit en het onafhankelijke studiebureau TRIDÉE) het best mogelijke overzicht te geven om scenario's voor te stellen op basis van de realiteit op het terrein.

De resultaten worden weergegeven op een kaart met de straten, de pleinen en de kruispunten waarvoor volgens u als prioriteit een oplossing moet worden gevonden. De mobiliteitsexperts van TRIDÉE hebben ook de gevaarlijke plaatsen en de verkeersstromen bestudeerd.

Hier vindt u een samenvatting van de diagnoses die TRIDÉE heeft opgesteld voor de maas VoorpleinEN.

2° Voorstel en evaluatie van de scenario's

In juni 2021 werd u uitgenodigd om uw mening te geven over de verschillende overwogen opties tijdens online- en fysieke workshops.

Opname van de workshops in juni 2021

We hebben samen de impact van de verschillende mogelijke circulatieplannen voor de betrokken mensen onderzocht en samen met u de sterke en zwakke punten van elke optie geëvalueerd. We hebben ook de openbare ruimtes besproken die aangenamer kunnen worden gemaakt in een verkeersluwe wijk.

Dit zijn de voorgestelde mobiliteitsscenario's voor de maas VoorpleinEN.

Op basis van deze resultaten werd een definitief scenario opgesteld en goedgekeurd door de colleges van de betrokken gemeenten en het Brussels Gewest. Tussen september en november 2023 zullen er raadplegingen plaatsvinden.

3° Implementatieprogramma op korte, middellange en lange termijn