Details van het LMC

Uitleg van de schematische kaart

Een circulatieplan lezen is nooit eenvoudig, ook al hebben we geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te maken. Als aanvulling op de gepubliceerde kaart en omdat het niet mogelijk is om alles erin uit te leggen, vindt u hieronder een beschrijving van de belangrijkste overwogen wijzigingen. Zoals uitgelegd is dit plan absoluut niet definitief. De overwogen maatregelen zullen dit najaar per wijk worden besproken met alle bewoners. Na deze raadplegingen zullen deze maatregelen niet allemaal tegelijk worden toegepast, maar ze zullen worden gefaseerd en getest.

Voor sommige grote projecten (Park, Bareel en Moris) waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, werden de aanvragen begin juni ingediend door het Gewest (Brussel Mobiliteit) en begin mei door de MIVB voor de herinrichting van de Morisstraat. Deze projecten zullen worden onderworpen aan een openbaar onderzoek volgens de vergunningsaanvraagprocedure, met specifieke presentaties.

LMC

Openbaar onderzoek naar de herinrichting van de Parklaan in het kader van het SVC 4 Koning en Bareel (MIVB):

Parklaan:

In samenspraak met het college van de gemeente Vorst:

 • De invoering van eenrichtingsverkeer voor het autoverkeer op de flessenhals van de Parklaan in de richting van Vorst (tussen de Bareel en de Wipstraat) en van een eigen bedding voor het openbaar vervoer in de richting van de Bareel.
 • Een U-bocht ten hoogte van de Wipstraat en de Bosniëstraat, een afslag naar rechts op de Parklaan vanuit de Alfred Cluysenaarstraat.
 • Een omkering van de richting van de Gisbert Combazstraat om vrachtwagens te kunnen laten keren en de toegang voor de vrachtwagens van Brussel Netheid mogelijk te maken.
 • De aanleg van een van het autoverkeer gescheiden fietspad in de afdaling en van een fietsstraat in de beklimming van Vorst naar de Bareel.

Naast deze verkeerswijzigingen zal de Parklaan, die van gevel tot gevel wordt heringericht in het kader van het stadsvernieuwingscontract (SVC 4), grote transformaties ondergaan: dit is een voorbeeldproject voor het Gewest op het gebied van bodemdoorlaatbaarheid, vergroening en regenwaterbeheer:

 • Op het gedeelte tussen de Wipstraat en de Fortstraat zullen de voetpaden worden verbreed. Er blijven parkeerplaatsen, maar ze worden beperkt door de aanplanting van nieuwe bomen langs de voetpaden in de Parklaan.
 • Er zullen 47 bomen zullen worden toegevoegd aan de 59 bestaande bomen, waardoor er in totaal 106 bomen zullen zijn na de herinrichting, naast regentuinen en bloemenweiden.
 • De perrons van de haltes ‘Combaz’ zullen worden verplaatst en heringericht tussen de Fortstraat en de Gisbert Combazstraat en de Alfred Cluysenaarstraat. Op dit gedeelte zal de parkeerstrook worden verwijderd.
 • Het kruispunt Combaz/Cluysenaar/Bosnië/Clementina zal gedeeltelijk worden vergroend en worden uitgerust met zebrapaden. Er komt een doorgang, zoals momenteel in de middenberm, om het verkeer van de Gisbert Combazstraat en de Bosniëstraat naar de Clementinalaan toe te laten.
 • Aan de kant van de pare huisnummers, tussen de Clementinalaan en de Villalaan, was het dankzij de typologie van de bebouwing, die wordt gekenmerkt door gebouwen met lage dichtheid met privégarages, mogelijk om de parkeerplaatsen volledig te schrappen ten gunste van groene zones en een gescheiden fietspad.
 • De vergunningsaanvraag die het Gewest op 5 juni heeft ingediend, zal eind 2023 het voorwerp uitmaken van een openbaar onderzoek. Deze wijzigingen zijn gepland voor 2024-2025 (hiervoor zal er nog worden gewerkt aan de nutsvoorzieningen).
parc

Voorstel voor de herinrichting van de Bareel - Project Brussel en MIVB:

Bareel:

De Bareel van Sint-Gillis, een kruispunt met zeven opritten dat wordt beschouwd als een van de meest chaotische zones van het Gewest en door de inwoners van Sint-Gillis wordt aangewezen als een prioritair zwart punt in de diagnostiek van het Lokaal Mobiliteitscontract, zal volledig worden herzien.

LDe trams 81 en 97 zullen de meest directe route nemen en het centraal eiland in een rechte lijn oversteken zonder errond te moeten draaien (de bochten die de trams nu moeten nemen zorgen ervoor dat de sporen en de zes wissels van het kruispunt veel te snel verslijten). De toekomstige trajecten zullen rechter zijn en dit probleem verminderen. De Waterdraagster zal licht worden verschoven van haar huidige locatie om de tram door te laten, maar zal op het centraal eiland blijven, dat groter zal worden zodat er geen twee rijstroken voor autoverkeer zijn zoals nu het geval is. Er komt een fietspad en een enkele rijstrook voor auto's. De tram zal voorrang krijgen. Voor automobilisten wordt het voorrangssysteem gewijzigd in een rotonde zonder verkeerslichten.

Om het verkeer op het kruispunt te vereenvoudigen, zullen drie van de zeven op- en afritten eenrichtingsverkeer worden (zie de beschrijving van de Waterloose Steenweg, de Parklaan en de Munthofstraat):

 • De flessenhals Park in de richting van de Bareel (enkel bestemd voor het openbaar vervoer en fietsers) zal een eigen bedding toelaten voor trams/bussen en zo de gemiddelde snelheid van trams en bussen gevoelig verbeteren.
 • De verplaatsing van de halte Bareel naar de Dejaerlaan voor de trams (97, 81) en naar de Munthofstraat en de Waterloose Steenweg voor de bussen (52, Noctis en TEC) zorgen voor meer veiligheid en een betere toegankelijkheid voor de voetgangers.
 • Een eenrichtingsrijstrook op de Bareel om de veiligheid van alle weggebruikers te verbeteren.
 • Een verbreding van de voetpaden om het comfort van de voetgangers te verhogen.
 • Een wijziging van de verkeersrichting: enkel het openbaar vervoer (bussen) en fietsers mogen tegen de richting op de Waterloose Steenweg in de richting van de Bareel en op de Munthofstraat vanaf de Bareel.
 • De verplaatsing van de Waterdraagster, in de richting van de as van de Waterloose Steenweg.
 • Op de Bareel en de naaste omgeving gaan we van 9 naar 13 bomen.
Barrière

Voorstel voor de herinrichting van de Waterloose Steenweg:

 • Eenrichtingsverkeer tussen de Bareel en de Hallepoort in de afdalende zin voor de auto’s, met een uitzondering voor de bussen tussen het Voorplein en de Bareel.
 • Eenrichtingsverkeer tussen het Voorplein en de Hallepoort, zodat er meer openbare ruimte vrijkomt, en meer specifiek ook voor de fietsers.
 • De toevoeging van een halte van De Lijn.
wa

Voorstel voor de herinrichting van de Munthofstraat:

 • Eenrichtingsverkeer in de Munthofsstraat in de stijgende zin voor de auto’s, tussen de Overwininingsstraat en de Bareel, met een uitzondering voor de bussen tussen de Bareel en de Overwinningsstraat.
 • Eenrichtingsverkeer naar de kleine ring tussen de Overwinningsstraat en de Berckmansstraat.
 • De toevoeging van een halte van De Lijn.
Mo

Voorstel voor ingrepen in de Taminesstraat en de Roemeniëstraat:

De schrapping van het busverkeer (OV) op deze as en het behoud van het tweerichtingsverkeer.

roumanie

Voorstel voor de herinrichting van de Engelandstraat en de Ruslandstraat:

 • In een eerste fase de wijziging van de lokale busroute (OV), die nu langs de Engelandstraat loopt, via de Ruslandstraat.
 • De omkering van de richting in de Engelandstraat tussen de Fonsnylaan en de Ruslandstraat.
 • In een tweede fase en gelinkt aan het project voor de herinrichting van de Fonsnylaan: de wijziging van de lokale busroute (OV) via de kleine ring door de aanleg van een busbaan.
Angleterre

Voorstellen voor verkeersluwe schoolomgevingen:

Afhankelijk van de haalbaarheid zullen op de volgende gedeelten inrichtingen van het type schoolvoorplein en/of woonerf worden voorzien:

 • Léonie La Fontaine-school en Victor Boin-zwembad: Wipstraat tussen Sterckx en Fort
 • Ulenspiegel-school: Féronstraat tussen Claes en Zweden
 • Sainte-Marie-school: Féronstraat tussen Holland en Engeland
 • Les 4 Saisons-school: Vorstse Steenweg tussen Verhaegen en Denemarken
 • J.J. Michel-school: Bordeauxstraat tussen Schotland en Lausanne
 • Peter Pan-school: Retoricastraat tussen Munthof en Lycéum
 • Parvis-school: Coenenstraat tussen Munthof en Waterloo
 • LIRL: Stenen-Kruisstraat tussen Bordeaux en Dumontplein
 • Institut Saint-Luc: Ierlandstraat tussen Wilmotte en Moris
 • De Bron-school: Bronstraat tussen Charleroi en Capouillet
 • Marie Janson-crèche: Bronstraat tussen Schotland en Loixplein
 • Sint-Gillis-school en A. Eylenbosch-crèche: Bernierstraat tussen Schietbaan en Verhaegen
 • Jourdan-crèche: Willem Tellstraat tussen Verhaegen en Dethy
 • Isabelle Blume-crèche: Engelandstraat tussen Féron en de Mérode
 • Adèle Hauwel-crèche: Vlogaertstraat
 • Ecam-crèche: Schietbaanstraat
 • Willy Peers-crèche, Vorstse Steenweg tussen Defnet en Combaz (plein)
Ulenspiegel

Voorstellen voor eenrichtingsverkeer:

 • Adolphe Demeurlaan tussen Dejaer en Waterloo en tussen Alsemberg en Van Meenenplein (in de richting van Waterloo)
 • Emile Féronstraat tussen Zweden en Claes in de richting van Vorst
 • de Mérodestraat tussen Verhaegen en Koning (in de richting van Vorst)
 • Lyceumstraat (tussen Waterloo en Moricharplein)
 • Morisstraat tussen Waterloo en Ierland, in de richting van Ierland (MIVB-project)
 • Bréartstraat vanaf Diderich en Lombardije naar Lambeaux
Adolphe-Demeur

Voorstellen voor voetgangerszones:

 • Bovenaan het Bethlehemplein (tussen de Dethystraat en de Vorstse Steenweg)
 • Fortstraat tussen Andenne en Vesting, onder voorbehoud van een oplossing voor de toegankelijkheid voor politiewagens van het gedeelte tussen Kerk en Andenne en de feedback na de ervaringen deze zomer (autovrij gedurende een maand in juli, van donderdag tot zondag)
 • Alphonse Demeurstraat tussen Diderich en Dejaer
piétonnier

Voorstellen voor woonerven:

 • Wegversmalling in de Defnetstraat en woonerf in het laatste gedeelte (tussen Crickx en Twee Bankenplein, op de kruising met Vorstse Steenweg)
 • Vanderschrickstraat tussen Volders en Kerk
 • Vanderschrikstraat tussen Volders en Waterloose Steenweg voor de huizen Blérot
 • Belgradostraat (Huis van Culturen)
 • Boven- en onderaan het Moricharplein
 • Villalaan tussen Garibaldi en Alsemberg
 • Joseph Claesstraat tussen Féron en Vorstse Steenweg
Belgrade

Voorstellen voor fietsinfrastructuur:

 • LDe inrichting van gemarkeerde fietspaden: Clémentinestraat en Villalaan (tot aan de rotonde met de Kemmelberglaan) in overleg met Vorst
 • De Mérodestraat
 • Ducpétiauxlaan
 • Schrapping van twee parkeerplaatsen bovenaan de Overwinningsstraat om het tweerichtingsverkeer te herorganiseren en fietsers toe te laten om gemakkelijker de Charleroise Steenweg te betreden
Rue de Savoie

Voorstellen voor de herinrichting van straten en pleinen:

 

 • De Claesstraat en de Féronstraat zullen worden heringericht in het kader van het wijkcontract Zuid
 • Van Meenenplein en Demeurlaan: de herinrichting van het Van Meenenplein en een deel van de Demeurlaan (participatie in de herfst van 2023 en een vergunningsaanvraag zal worden ingediend met openbaar onderzoek eind 2023/begin 2024). Het Van Meenenplein (het deel waar nu op maandag de markt plaatsvindt, die overigens zal blijven) wordt vanaf 4 juli autoluw, in afwachting van de geplande herinrichting in 2025. Er zullen compenserende parkeerplaatsen worden aangelegd voor de gevangenis van Sint-Gillis
Van Menen

Project: MIVB Morisstraat

 

Morisstraat: zwart punt voor de trams 81 en 97. De Morisstraat zal van gevel tot gevel volledig worden heringericht (budget Avanti) en worden vergroend, met de aanleg van een voorplein voor de Saint Jean-Baptiste de La Salle-school. 21 parkeerplaatsen worden verwijderd om bredere voetpaden te maken, toegankelijke tramhaltes voor mensen met een beperkte mobiliteit te maken en te vermijden dat de trams worden geblokkeerd. De MIVB heeft de vergunningsaanvraag op 5 mei ingediend. Het openbaar onderzoek werd gehouden van 28/08/2023 tot 26/09/2023 en de werken zijn gepland voor 2025-2026.

Moris